Doba Přemyslovců

Mince a peněžní politika Přemyslovců
Vznik a proměna mincovnictví na našem území od Boleslava I. po reformu Václava II.

Šlechtické dary církvi
Duchovní a finanční rozměr šlechtických darů církvi.

Vědění a vzdělanost
O tom jak fungovaly tehdejší školy a vzdělávací systém.

Vývoj šlechty v Českých zemích za vlády Přemyslovců
Strůčný vývoj šlechtické obce od beneficiálního po feudální řád.

Zákon, právo, trest
Dějiny práva a obecný pohled na něj v očích panovníka i lidu.