Odborná literatura

›Dějiny ve věku nejistot
›Hádek Cyril - Konec Přemyslovců v Čechách
›Klápště Jan - Proměna českých zemí ve středověku
›Královský Vyšehrad
›Kybal Vlastimil - Svatá Anežka Česká
›Šolle Miloš - Po stopách přemyslovských Děpolticů
›Tatíček Václav - Boleslavské atentáty
›Třeštík Dušan - Mýty kmene Čechů
›Třeštík Dušan - Počátky Přemyslovců
›Třeštík Dušan - Vznik Velké Moravy
›Obrázková Pavla, Vlk Jan - Svatý kníže Václav
›Velké dějiny Zemí koruny České I. - III.
›Wihoda Martin - Zlatá bula sicilská
›Wihoda Martin, Demeter Malaťák (edd.) - Stát, státnost a rituály Přemyslovského věku
›Wihoda Martin, Šmahel František (edd.) - Člověk českého středověku
›Žemlička Josef - Čechy v době knížecí (1034-1198)
›Žemlička Josef - Počátky Čech královských (1198-1253)
›Žemlička Josef - Přemyslovci, Jak žili, vládli, umírali
›Žemlička Josef - Století posledních Přemyslovců

Odborná periodika

›Časopis Národního muzea, řada historická
›Český časopis historický
›Dějiny a současnost
›Mediaevalia Historica Bohemica
›Numismatické listy
›Sborník Národního muzea v Praze, řada historická
›Slovanský přehled


Dobové prameny

›Naše národní minulost v dokumentech, I. díl (Do zrušení nevolnictví)
›Kosmova kronika česká
›Kronika tak řečeného Dalimila

Odkazy na zajímavé stránky

›abcHistory.cz
›Curia Vitkov - Stránky "živé historie", skanzenu a dvorce velmože z 12. století
›Dalimilova kronika, text
›e-stredovek.cz
›Historický ústav Akademie věd České republiky
›manuscriptorium.com
›Moravia Magna
›Český raný středověk - Stránka Dušana Třeštíka

 Novinky
 Stručné dějiny
 Důležitá data
 Panovníci a dynastie
 Doba Přemyslovců
 Vojenství
 Knihy a dokumenty
 Přemyslovská tradice
 O webu

Majitelem a provozovatelem těchto stránek je Filip Švehla