Hlavním účelem těchto stránek je čtivým a pokud možno zajímavým způsobem vytvořit komplexní soubor informací o tomto pro vývoj Českého státu důležitém období. Jelikož se na internetu nevyskytuje stránka, která by se výlučně věnovala celému časovému úseku, od pomyslného nastolení Přemysla oráče, až po definitivní konec tohoto rodu, stojí před ní těžký úkol, vyplnit prázdé místo a podat historické svědectví také návštěvníkům internetu. Název napovídá o dějinách panovnického rodu, držící Čechy pod svou vládou více jak 400 let. Jejich vliv na chod země za tak dlouhou dobu byl však natolik silný, že je zcela nemožné opomenout faktory jako hospodářství, kultura, společnost i vojenství. Vzniká tak obraz událostí zasazený do pozadí doby. To, nakolik se tak podařilo, posuďte sami.


 Novinky
 Stručné dějiny
 Důležitá data
 Panovníci a dynastie
 Doba Přemyslovců
 Vojenství
 Knihy a dokumenty
 Přemyslovská tradice
 O webu
Majitelem a provozovatelem těchto stránek je Filip Švehla